Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αφορά  τις τουριστικές μονάδες πήρε παράταση μέχρι 30 Αυγούστου 2019.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε όσους ενδιαφερόμενους  καθυστέρησαν , να κάνουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Αυγούστου ώστε να έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από το πρόγραμμα στην επένδυση αυτή.

Διαβάστε περισσότερα ...