Η εταιρεία μας με την εμπειρία που διαθέτει έχει την δυνατότητα να σας προσφέρει εγγύηση  τελικής τιμής  για όλες τις εργασίες του πακέτου (αδειοδότηση, θεμελίωση, κατασκευή του σπιτιού με αποπερατωμένες εργασίες)

Στην περίπτωση που είστε κάτοικος  Ελλάδας ή εξωτερικού (Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη κλπ)  και  θέλετε  να κάνετε μια κατασκευή σπιτιού  ή ξενοδοχειακής μονάδας  σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ,  χωρίς να ασχοληθείτε προσωπικά  με κάποιες εργασίες  (πχ εύρεση μηχανικού, διαμόρφωση χώρου , θεμελίωση , δανειοδότηση από τράπεζα κλπ ) αναλαμβάνουμε την πλήρη αποπεράτωση της κατασκευής  σας.
Επιλέγοντας  το  συγκεκριμένο πακέτο θα έχετε τις  παρακάτω παροχές
    Την μεσολάβηση μηχανικού για την έκδοση  τοπογραφικού, άδεια από δασαρχείο ή αρχαιολογία όπου χρειάζεται  και την έκδοση   άδειας  δόμησης.
•    Την μεσολάβηση σε ανεύρεση  συνεργείου για την εκσκαφή και την θεμελίωση της κατασκευής καθώς  και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος  χώρου.
•    Την επίβλεψη του έργου  καθ’ όλη την διάρκειά του από μηχανικό της περιοχής.
•    Την παρακολούθηση της ομαλής  προόδου του έργου σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και την σύμβαση  που θα υπογραφεί  καθώς και την σταδιακή αποπληρωμή σύμφωνα με την πρόοδο εργασιών από δικηγόρο. Η συνεργασία που θα έχει η εταιρεία μας με τον δικηγόρο και τον επιβλέπων  μηχανικό θα σας εγγυηθεί για την ομαλή αποπεράτωση του έργου σας σύμφωνα με το κόστος που έχει προκαθοριστεί.
•    Την κατάθεση φακέλου και τις απαραίτητες ενέργειες (άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης, έκδοση ΑΦΜ )  για τυχόν δανειοδότηση  που θα χρειαστεί από ελληνικές τράπεζες

Έτσι λοιπόν το συγκεκριμένο πακέτο σας προσφέρει την απόλυτη τήρηση των προσυμφωνημένων για την κατασκευή με εγγυημένο τελικό κόστος

Το κόστος για τις συγκεκριμένες παροχές είναι 2% επί του κόστους της κατασκευής συν το ΦΠΑ

Στην περίπτωση αγοράς οικοπέδου δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου

Το παραπάνω πακέτο  ισχύει για όλα τα πακέτα κατασκευής και φυσικά και για τις προσφορές μας.