Για πολλούς από μας η κατασκευή ενός δικού μας σπιτιού φαίνεται σαν όνειρο ζωής. Διστάζουμε όμως να προχωρήσουμε στην απόκτησή του και συνεχίζουμε να μένουμε σε σπίτια  με ενοίκιο που δεν καλύπτουν τις ανάγκες της οικογένειάς μας, και σε πολλές περιπτώσεις η συντήρησή τους είναι πολυδάπανη.

Η κατασκευαστική εταιρεία OKOHAUS σας διαβεβαιώνει ότι μετά από μακροχρόνια συνεργασία με όλες τις τράπεζες της Ελλάδας, μπορεί να σας βοηθήσει στην χρηματοδότηση της αγοράς οικοπέδου και την ανέγερση κατοικίας πάνω σε αυτό. Προϋποθέσεις για να χρηματοδοτηθείτε από την τράπεζα είναι να μην είστε στον Τειρεσία και να έχετε ήδη ένα κεφάλαιο 20 με 30 % από τα χρήματα που θα χρειαστείτε.

Π.χ  αν η δανειοδότηση που θα χρειαστείτε είναι 100.000 € θα πρέπει να έχετε 20.000- 30.000 €. Φυσικά σε μερικές περιπτώσεις αν υπάρχει το οικόπεδο ή έχετε άλλο κτήριο στην ιδιοκτησία σας δεν χρειάζεστε αρχικό κεφάλαιο.

 

Ακολουθήστε το σκεπτικό μας

Επιλέγοντας να κατασκευάσετε ένα σπίτι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης  100  τ.μ χρειάζεστε:

100 τ.μ *850 €/τ.μ    

  • 85.000 € κατασκευή σπιτιού
  • 6.000 € Αδειοδότηση
  • 10.800 € Θεμελίωση
  • 1.000 € Εκσκαφές
  • 102.800 €  Συνολικό κόστος

Έχοντας  δικά σας κεφάλαια   20.000 €

Τα χρήματα που χρειάζεστε από δανειοδότηση   82.800 € και η μηνιαία  δόση  που πρέπει να πληρώνεται  για 30  χρόνια αποπληρωμής του δανείου είναι  385 €

Συνεχίζοντας το συλλογισμό μας 

Αν π.χ τα τωρινά μηνιαία πάγια έξοδά σας είναι

  • Ενοίκιο 300 €
  • θέρμανση 216 € (πετρέλαιο 2.600 € / 12 μήνες)
  • Ψύξη 83 € ( 1000 €  /12 μήνες)

Άρα τα μηνιαία έξοδά σας είναι συνολικά  599 €

Πληρώνοντας μηνιαία δόση 385 € έχετε ήδη όφελος 214 € από τα τωρινά πάγια σας έξοδα και επιπλέον ζείτε σε ένα δικό σας οικολογικό- παθητικό-  μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης σπίτι που έχετε επιλέξει εσείς το σχεδιασμό του ώστε να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες σας 

Στην περίπτωση που χρειάζεστε διαφορετικό ποσό , σας αναφέρουμε ενδεικτικά

Για δάνειο 50.000 € η μηνιαία δόση αποπληρωμής για 30 χρόνια είναι 250 €

Για δάνειο 100.000 € η μηνιαία δόση αποπληρωμής για 30 χρόνια είναι 485 €

Για δάνειο 120.000 € η μηνιαία δόση αποπληρωμής για 30 χρόνια είναι 585 €

Φυσικά αυτές είναι οι μέγιστες δόσεις που μπορείτε να τις προσαρμόσετε προς τα κάτω με την επιδότηση που παίρνουν οι κατασκευές μας.

Τα 30 χρόνια αποπληρωμής του δανείου που αναφέρουμε είναι ενδεικτικά, γιατί μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειό σας  ή μέρος αυτού όποια χρονική στιγμή θελήσετε χωρίς να υπάρχει κάποια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση (penalty)

Υπάρχει βέβαια και η λύση της χρήσης φωτοβολταικών συστημάτων ώστε να εξοικονομείτε χρήματα από τα έξοδα της ΔΕΗ αλλά στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν αποφέρουν ικανοποιητικό κέρδος, έχει ψηφιστεί βέβαια το net metering , έχει περάσει και στο ΦΕΚ  αλλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.

Πραγματοποιείστε με τη βοήθειά μας το όνειρο ζωής σας...

Για περισσότερες διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας .....