Μέσα στην διάρκεια του καλοκαιριού και με τα capital control να συνεχίζουν  να μας ταλαιπωρούν, η εταιρεία μας κατάφερε,  με την βοήθεια του έμπειρου εξωτερικού συνεργάτη μας , να εξασφαλίσει σε πελάτη μας  δάνειο 90.000 Ευρώ για την ανέγερση κατοικίας στην Σκύρο, παρόλο που υπάρχει ήδη ένας δανεισμός 50.000 Ευρώ , ποσό  που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά οικοπέδου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:******************              ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 18/08/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:*****************              
τκ:*****

              
ΠΟΛΗ:********               
 Αξιότιμε κύριε,
Η Τράπεζα *****************. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει πως κατόπιν της εξέτασης των οικονομικών στοιχείων που προσκομίσατε για την αξιολόγηση της υπ. αριθμ. 203********* αίτησης στεγαστικού σας δανείου, έχει τη δυνατότητα να σας χορηγήσει δάνειο ύψους 90.000,00 €. Παρακαλούμε σημειώστε πως το παρόν δεν αποτελεί την τελική έγκριση του δανείου σας και για την προώθηση της διαδικασίας έως το τελικό στάδιο της εκταμίευσης του θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω περιγραφόμενες προϋποθέσεις.
 
Πληροφοριες για το δάνειο σας     Ενεχόμενοι     Οφειλέτης :    *********** ******


                                                                         Συνοφειλέτης :    **** *********

                                                                                Εγγυητής :    ******* ************
      
 
 Στοιχεία Δανείου                   Σκοπός Δανείου :    Κατασκευή / Αποπεράτωση Κατοικίας
                                         Πρόγραμμα Δανείου :    Euribor + Spread (Κυμαινόμενο Πρόγραμμα με βάση το EURIBOR)
                                                                 Ποσό :    90.000,00 €
                                                            Διάρκεια :    360 μήνες
                                                            Νόμισμα :    Euro (EUR)
 
Αποπληρωμή                    Είδος Αποπληρωμής :    Τοκοχρεολυτικό
                                     Περιοδικότητα Δόσεων :    Μηνιαία
 
 
   Εξασφάλιση                     Είδος Εξασφάλισης :    ΑΚΙΝΗΤΟ-Β΄ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
                                                          Περιγραφή :     1.Μονοκατοικία
                                             Αξία Εξασφάλισης :     230.000,00
               
               
Επικοινωνήστε μαζί μας στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει η κατασκευή σπιτιού και χρειάζεστε ένα ποσό δανειοδότησης από τράπεζα.