Στην περίπτωση που είστε κάτοικος  Ελλάδας ή εξωτερικού (Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη κλπ)  και  θέλετε  να κάνετε μια κατασκευή σπιτιού  ή ξενοδοχειακής μονάδας  σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ,  χωρίς να ασχοληθείτε προσωπικά  με κάποιες εργασίες  (πχ εύρεση μηχανικού, διαμόρφωση χώρου , θεμελίωση , δανειοδότηση από τράπεζα κλπ ) αναλαμβάνουμε την πλήρη αποπεράτωση της κατασκευής  σας.

Διαβάστε περισσότερα ......