Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι τιμές στις προσφορές μας θα ισχύουν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2016 . Μετά την ημερομηνία αυτή θα ισχύουν νέες αυξημένες τιμές.

Για όσους πελάτες μας  έχουν υπογράψει σχετική σύμβαση μέχρι  τις 16 Δεκεμβρίου, θα ισχύουν οι υπάρχουσες τιμές  ανεξάρτητα αν καθυστερήσει η κατασκευή