Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) όλα τα κτήρια (κατοικίες, γραφεία,  ξενοδοχειακές μονάδες κλπ )  από 1/1/2020  θα πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1/1/2019.
Για το λόγο αυτό θα προκηρυχτεί  και το νέο πρόγραμμα ¨Εξοικονόμηση κατ  οίκον¨ για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων  κατοικιών.
Η εταιρεία μας με τον πιστοποιημένο τρόπο δόμησης που χρησιμοποιούμε  σας παρέχει εδώ και χρόνια την δυνατότητα  να κατασκευάσετε  σπίτια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Διαβάστε περισσότερα .....