Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να εξασφαλίσει στεγαστικά   δάνεια  για Έλληνες ή κατοίκους  χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης ή άλλων χωρών. Το δάνειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας, ή για ανακαίνιση ή αποπεράτωση υφιστάμενης κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα ........