1ο στάδιο Επιλογή αρχιτεκτονικού σχεδίου του σπιτιού ,προσφορά κατασκευής από την εταιρεία μας, αίτηση για δανειοδότηση, στην περίπτωση που χρειάζεστε κάποιο ποσό δανειοδότησης . Το πρώτο στάδιο δεν έχει κανένα κόστος για εσάς.

2ο στάδιο Μετά την έγκριση δανείου , κατάθεση αρχιτεκτονικού φακέλου στην Πολεοδομία, έγκριση δόμησης και τέλος άδεια δόμησης. Μόνο αφού δοθεί άδεια δόμησης μπορούμε να περάσουμε σε εργασίες θεμελίωσης. Το στάδιο αυτό διαρκεί περίπου από τρείς εβδομάδες μέχρι και 3 μήνες στην περίπτωση που θα πρέπει να ελεγχθεί δασαρχείο, αρχαιολογία και αν υπάρχει αρχιτεκτονική επιτροπή στην περιοχή .

3ο στάδιο Θεμελίωση κατασκευής. Η θεμελίωση χρειάζεται από δύο εβδομάδες έως ένα μήνα στην περίπτωση που κατασκευάζεται και υπόγειο

4ο στάδιο Μοντάρισμα του σπιτιού και αποπεράτωση εργασιών κατασκευής. Το στάδιο αυτό διαρκεί περίπου τρείς μήνες.

Το στάδιο 1 & 2 ισχύει και στις συμβατικές κατοικίες. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε να κατασκευάσετε το σπίτι σας ,θα πρέπει να έχετε υπόψιν σας το παραπάνω χρονοδιάγραμμα ώστε να ξεκινήσετε έγκαιρα τις εργασίες και να σας παραδοθεί η κατασκευή όπως το έχετε προγραμματίσει.