Όπως σας έχουμε ενημερώσει και με προηγούμενες ανακοινώσεις μας, η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα  με ικανούς εξωτερικούς συνεργάτες  να σας εξασφαλίσει  έγκριση στεγαστικού δανείου, από όλες τις ελληνικές τράπεζες, με πολύ χαμηλά επιτόκια και πολλές φορές επιδοτούμενα  για την αγορά οικοπέδου και την κατασκευή σπιτιού ενεργειακού πιστοποιητικού  Α +, για την αποπεράτωση της ημιτελούς κατοικίας σας ή ακόμη και για την ανακαίνισή της.
Με τις νέες αναγγελίες για ελάφρυνση των capital control μετά τις 16 Μαΐου  θα είναι πιο εύκολο να ανοίξετε λογαριασμούς σε όλες τις τράπεζες ή να προστεθείτε σαν συνδικαιούχοι σε υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, κάτι που διευκολύνει και την έγκριση δανείου σας.
Έχουμε την δυνατότητα να φτάσουμε την χρηματοδότησή σας μέχρι και 90% του συνολικού ποσού που χρειάζεστε.  Η απαραίτητη ιδία συμμετοχή με κεφάλαια  που είναι το 25% του συνολικού ποσού δανειοδότησης  είναι πλέον από 8.000 έως 10.000 €
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.