Έχουν κατά καιρούς συζητηθεί διάφορα επενδυτικά προγράμματα  (ΕΣΠΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ) στην χώρα μας, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατασκευή μιας τουριστικής μονάδας.
Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να σας βοηθήσει με επαγγελματικά δάνεια από ελληνικές τράπεζες να χρηματοδοτήσετε σε ποσοστό μέχρι 80%  την κατασκευή μιας τουριστικής μονάδας. Το επιτόκιο βέβαια  σε αυτή την περίπτωση δεν είναι 3,6-4 %  όπως στην  περίπτωση στεγαστικού δανείου αλλά 5-5,5 %.  Αυτό ισχύει για Έλληνες που ζουν στην χώρα μας , αλλά και για κατοίκους του εξωτερικού που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα...

Επικοινωνήστε  μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.