Τα στάδια κατασκευής ενός σύγχρονου Προκατασκευασμένου σπιτιού περιλαμβάνουν:

 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.

 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.

 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ.

 4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

 6. ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.

 7. ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ.

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Το κόστος τους συνήθως δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνηθείσα τιμή. Την ευθύνη κατασκευής τους συνήθως την έχει ο πελάτης. Μπορούμε με συμφωνητικό να την αναλάβουμε με την αυτονόητη προϋπόθεση της ύπαρξης στατικής μελέτης από δικό μας Διπλωματούχο Μηχανικό. Σε περίπτωση που η παραπάνω κατασκευή γίνει από πελάτη, η επιφάνεια πρέπει να είναι σχεδόν λεία (τραβηγμένη με πήχη), η δε επιτρεπτή απόκλιση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 cm. Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται γέμισμα για τη δαπεδόστρωση με επιβάρυνση του πελάτη.

  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Είναι η προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών και το κόστος της επιβαρύνει τον πελάτη. Η εταιρεία OKOHAUS MAKEDONIA έχει συνεργάτες μηχανικούς που μπορούν να αναλάβουν την έκδοση οικοδομικής άδειας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Η στατική μελέτη για την θεμελίωση και την κατασκευή του κτιρίου γίνεται αποκλειστικά από Μηχανικό της OKOHAUS.

  

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

Ο φέρων οργανισμός είναι από ξύλο έλατο αποξηραμένο και απομυκητοποιημένο. Το ξύλο του φέροντος οργανισμού που χρησιμοποιούμε ενισχύεται συμπληρωματικά με γυψοσανίδα με ίνες (fermacell) και σύστημα θερμοπρόσωψης (STO ή WEBER) που τοποθετείται εξωτερικά του panel πετυχαίνοντας έτσι την πλήρη προστασία του φέροντος οργανισμού. Ο συγκεκριμένος τρόπος δόμησης χρησιμοποιείται πάνω από 100 χρόνια ενώ στις χώρες της Ευρώπης εδώ και 45 χρόνια χωρίς την εμφάνιση προβλημάτων.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Τοιχοποιία Passive παθητική)

 • 12,5 mm γυψοσανίδα

 • 11 mm OSB πλάκα

 • 0,2 mm φράγμα υδρατμών

 • 40 mm κατασκευή πλαισίου (με 40 mm μόνωση πεπιεσμένου πετροβάμβακα)

 • 20 mm O.S.B. πλάκα

 • 120 mm κατασκευή πλαισίου (με 120 mm μόνωση πεπιεσμένου πετροβάμβακα)

 • 20 mm O.S.B. πλάκα

 • 9 μ. 5 mm υψηλής ποιότητας γυψοσανίδα με ίνες

 • 100 mm διογκωμένη πολυστερίνη

 • 20 mm οπλισμένο επίχρισμα με ενισχυτικό πλέγμα

 • 20 mm τελικό επίχρισμα, σε χρώμα σύμφωνα με το χρωματολόγιο

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • 9,5 mm γυψοσανίδα

 • 15 mm O.S.B. πλάκα

 • 120 mm κατασκευή πλαισίου (με 120 mm μόνωση πεπιεσμένου πετροβάμβακα)

 • 15 mm O.S.B. πλάκα

 • 9,5 mm γυψοσανίδα

 

ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΟΡΟΦΗ (ΤΑΒΑΝΙ) 

 1. Οροφή (ταβάνι) ύψους 200 mm (ανάλογα την κλίση της στέγης-μοίρες-).
 2. Πέτσωμα 2,5 * 3 cm.
 3. Αναπνέουσα μεμβράνη.
 4. Πιχάκια και κόντρα πιχάκια 2,5 * 3 cm.
 5. Κεραμίδια.

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 1. Ορατές δοκοί στέγης, με επικάλυψη σανιδώματος ραμποτέ από πεύκο στα τμήματα της κορωνίδας και του αετώματος.
 2. Φύλλο υδρατμοδιαπερατής μεμβράνης.
 3. 12 mm ξύλινες δοκίδες στήριξης.
 4. 35 mm δοκίδες στερέωσης.
 5. 120 mm μόνωση πετροβάμβακα.
 6. HDF πλάκες (μη βρεχόμενες και άκαυτες πλάκες) για το πέτσωμα της στέγης.

ΔΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 1. Ορατές δοκοί στέγης, με επικάλυψη σανιδώματος ραμποτέ από πεύκο στα τμήματα της κορωνίδας και του αετώματος.
 2. Φύλλο υδρατμοδιαπερατής μεμβράνης.
 3. 22 mm ξύλινες δοκίδες στήριξης.
 4. 150 mm δοκίδες στερέωσης.
 5. 150 mm μόνωση πετροβάμβακα.
 6. OSB 11 mm πλάκες (μη βρεχόμενες και άκαυτες πλάκες) για το πέτσωμα της στέγης.

ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

 1. Ψαλίδια ύψους 200 mm (ανάλογα την κλίση της στέγης-μοίρες-).
 2. Πέτσωμα 2,5 * 3 cm.
 3. Αναπνέουσα μεμβράνη.
 4. Πηχάκια και κόντρα πηχάκια 2,5 * 3 cm.
 5. Κεραμίδια.

 

ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ

Όλοι οι τοίχοι εσωτερικά γίνονται με σοβά KNAUF σπατουλαριστό και εξωτερικά σε σαγρέ ή χωριάτικο της εταιρείας STO ή WEBER.