Σαν σπίτια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης χαρακτηρίζονται τα παθητικά σπίτια που είναι εξοπλισμένα με ενεργειακά συστήματα ώστε να εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται και που η κατανάλωσή τους είναι

Τα παθητικά κτήρια έχουν μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση 15 KW / τ.μ το χρόνο. Τα κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης έχουν πλήρη αυτάρκεια.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου απαιτεί περισσότερες προσπάθειες και απαιτήσεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή του κτηρίου. Οι ενεργειακές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από φωτοβολταικά συστήματα, ή γεωθερμία ή αντλία θερμότητας ή συνδυασμός των παραπάνω ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων του σπιτιού.

Η ζωή σε ένα τέτοιο σπίτι δεν απαιτεί ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και τα κτήρια του είδους αυτού δεν απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων.

Σε ένα τέτοιο σπίτι πρώτον όλα είναι δωρεάν η θέρμανση, η ψύξη, το ζεστό νερό, η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών και δεύτερον έχει όλα τα οφέλη ενός παθητικού σπιτιού όπως η υψηλή θερμική άνεση, η σταθερή υγρασία, ο καθαρός αέρας και ο μεγάλος χρόνος ζωής.

Το κόστος της επένδυσης για ένα μηδενικό σπίτι μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με ένα συμβατικό σπίτι αλλά το χαμηλό λειτουργικό κόστος καθιστά ένα τέτοιο κτήριο πιο οικονομικό καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του.

Η αύξηση της τιμής των καυσίμων και η κλιματική αλλαγή δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες. Το κτιριακό περιβάλλον του ορατού πλέον μέλλοντος και στη χώρα μας θα πρέπει να είναι το παθητικό κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε μια προσφορά και για το δικό σας σπίτι.